Modele de chestionare pentru elevi

Componenta-Managementul informaţiilor şi învăţării Subcomponenta-Învăţare eficientă ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Acest Chestionar se poate modifica/Reduce/adapta la specificul unitatii de invatamant.) Daca ai carnet de elev, este completat cu notele/mediile pe care le-ai obtinut?. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. SĂRBĂTOAREA DE IGNAT ÎN SATUL ROMÂNESC Dr. Ştefan Lucian MUREŞANU devise: Colo Jos, Colo mai jos/OI linoi, linoi, LAR doamne/ce turme de OI s-o scos/PA Rătutu… CREATIVITATEA PROFESORULUI ÎN DEMERSUL DIDACTIC Prof. Bălăuță Dana Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu” Galați Creativitatea. Ce este creativitatea în cazul profesorului sau al elevului? Câteva enunțuri, principii, idei pentru a Veni în…

ROMANCIERUL-PAUL GEORGESCU “AICI REZISTA NUMAI CEI TARI. SCRISUL E O TERAPEUTICĂ EXCELENTĂ. (Paul Georgescu) Profesor Popescu Ileana-Alina, Școala “Arhitect so Socolescu”, Păuleşti-Prahova Rezumat: articolul face parte dintr-o lucrare amplă ce… Ai fost consulta in Alegerea acestor discipline optionale? Un Material util pentru cunoaşterea relaţiilor dintre profesori-elevi la Decker şcolii şi al clasei de elevi cu posibilităţi de Remedios a eventualelor derapaje apărute. Înscrierea în învăţământul Primar 2013 A fost délivré în Monitorul Oficial Nr. 162/2013 Ordinul MEN Nr. 3434/2013 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul Primar pentru… COPAC DE HÂRTIE elev: Roşu Ruxandra Profesor coordonator: Mînză Lidia, CNVA Galaţi necesitatea ocrotirii Naturii pornim de la faptul că Societatea umană este un substem al ecosferei, ca atare este integrată în ecosferă şi…. Ai participat, in cursul acestui an Scolar, in afara orarului obisnuit al clasei, la Ore in care ai primit un sprijin suplimentar la invatatura? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Scoala in care inveti este implicata in proiecte nationale sau internationale? Un Chestionar pentru cunoaşterea raportului între atitudinea elevilor faţă de profesori şi CEA faţă de obiectul de învăţământ p de Profesorul respectiv rolul Familiei in educarea Copilului Octavian Horia Minda Şcoala cu clasele I-VIII sinandrei Timiş Atmosfera caldă şi de înţelegere în Familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca intelectuală a şcolarului.

Comments are closed.